^Do góry
Get Adobe Flash player

Biedronki

4 latki I budynek, na dole

W grupie pracują nauczycielki: Hanna Strojewska i Magdalena Wilczyńska  oraz pani Magda.

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

KWIECIEŃ

 Na wiejskim podwórku
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich,
- poznanie nazw zwierząt dorosłych i ich dzieci,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas składania orazka z części,
- rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się,
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez rozsmarowywanie plasteliny na papierze i żłobienie w niej kresek,
- zapoznanie z wyglądem i nazwą niektórych ptaków oraz ich wiosennymi zwyczajami,
- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie głosów zwierząt,
- poznanie roli psów: ratownik, przewodnik, pasterski i tropiciela w życiu człowieka,
- układanie budy z figur geomatrycznych, rozpoznawanie kształtu: kwadratu, koła, trójkąta,
- doskonalenie aparatu mowy podczas zabaw oddechowych oraz artykulacyjnych.
 Dbamy o swoje zdrowie
- rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie, poznanie sposobów dbania o nie: gimnastyka, ruch na świeżym powietrzu,, zdrowa dieta, dbanie o czystość,
- zapoznanie z wyposażeniem gabinetu lekarskiego,
- wzbogacenie słownika o wyrazy: stetoskop, szpatułka, kozetka, waga,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza,
- ,,Wizyta u lekarza” - zabawa tematyczna, przyjmowanie ról lekarza, chorego, rodzica,
- ,,Wielkanocny koszyczek pełen radosnych nutek”- koncert muzyczny, poznawanie wyglądu i brzmienia nowego instrumentu – klarnetu,
- przeliczanie w zakresie indywidualnych możliwości dzieci, porównywanie liczebności zbiorów, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo,
- samodzielne przygotowanie jogurtów o smaku: jabłkowym, ananasowym i truskawkowym,
- rozwiązywanie zagadek słownych, rozwijanie logicznego myślenia.
 Wkrótce Wielkanoc
- poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą,
- ,,Co kryje się w jajku?' - zabawa badawcza, poznanie budowy jajka oraz potraw, które można z niego przygotować, porównywanie wielkości jajek różnych ptaków,
- ,,Czy to jajo, czy nie jajo” - rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz P. Siewiera-Kozłowskiej, samodzielne rysowanie kurczaka i kolorowanie,
- rozumienie pojęć: pisanki, kraszanki, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- grupowanie ozdobnych jajek wg rodzajów,
- wyklejanie konturów pisanki wzorkami z plasteliny, formowanie kulek, wałeczków, placków,
- wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony,obok, przy,
- poznanie wybranych potraw świątecznych,
- poznanie wielkanocnych tradycji, omówienie dlaczego istotne jest przekazywanie tradycji wielkanocnych kolejnym pokoleniom.
 Dbamy o swoją planetę
- dostrzeganie przyczyn i szkodliwych skutków zanieczyszczenia środowiska,
- wyjaśnienie konieczności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
- podejmowanie działań sprzyjających ochronie środowiska,
- wyszukiwanie różnic na obrazkach – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
- segregowanie opakowań ze względu na rodzaj tworzywa z jakiego zostały wykonane,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- uświadomienie dzieciom, jak wielkie znaczenie dla zwierząt i ludzi ma las i drzewa,
- samodzielne wykonanie instrumentów z odpadów, rozpoznawanie różnej barwy dźwięków,
układanie prostych form rytmicznych, akompaniament do muzyki.
- układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej, wiązanie przyczyn i skutków wg chronologii wydarzeń, wdrażanie do używania pojęć: najpierw, potem, później, na końcu,
- porządkowanie i grupowanie- klasyfikowanie obrazków tematycznych np.co pasuje do danej pory roku.


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2018/2019

1. Listopad

2. Grudzień

 


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2017/2018 

1. w październiku

2. w listopadzie

3. Wiosenne zabawy i spotkania

4. Relacja z wycieczki 


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.