^Do góry
Get Adobe Flash player

Biedronki

3 latki I budynek, na dole

W grupie pracują nauczycielki: Marlena Niedzielska i Agnieszka Wojtczak oraz pomoc nauczyciela pani Katarzyna Wicha i pani Mariola.

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

MAJ

 Poznawanie wiosennych kwiatów oraz mieszkańców łąki;
 Uwrażliwianie na dźwięki przyrody;
 Kształtowanie motoryki dużej i małej;
 Pogłębianie poczucia więzi z rodziną;
 Rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej;
 Uwrażliwianie na potrzeby innych dzieci;
 Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami dzieci z innych kręgów kulturowych w ramach projektu „ZaWODY DLA AFRYKI”;
 Zabawy z językiem angielskim;
 Zabawy rytmiczne – reakcja na zmianę barwy i tempa, nauka piosenek;
 Wycieczka całodniowa z okazji dnia dziecka;
 Uroczystość z okazji dnia mamy i taty.
 Kształtowanie umiejętności przeliczania, używania liczebników głównych i porównywania liczebności zbiorów
 Różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy
 Utrwalania nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym, wydłużanie fazy oddechu, ćwiczenia narządów mowy
 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, przygotowywanie do prawidłowej wymowy wszystkich głosek;
 Rozwijanie słownictwa, zachęcanie do budowania wypowiedzi zdaniowych


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2017/2018 

1. w październiku

2. w listopadzie

3. Wiosenne zabawy i spotkania


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.