^Do góry
Get Adobe Flash player

Biedronki

3 latki I budynek, na dole

W grupie pracują nauczycielki: Marlena Niedzielska i Agnieszka Wojtczak oraz pomoc nauczyciela pani Katarzyna Wicha i pani Mariola.

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

CZERWIEC

• Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka. Uświadomienie znaczenia istnienia praw dziecka. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
• Poznanie zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata
• „Kim będę gdy dorosnę…”- wypowiedzi dzieci na temat wymarzonych zawodów. Poznanie osób wykonujących różne zawody i ich atrybuty ( kucharz, strażak, tancerka, policjant, malarz, nauczyciel, ekspedientka)
• Zapoznanie z kolejną porą roku – lato
• Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących występujących w czasie burzy. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy- chowamy do budynku
• Rozmowy na temat zbliżających się wakacji, sposobów spędzania wolnego czasu.
• Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poszerzanie słownika czynnego i biernego.
• Poznanie kierunków wakacyjnych podróży: morze, góry, jeziora.
• Zabawy rytmiczno- ruchowe przy muzyce.
• Zabawy z językiem angielskim.
• Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie doskonalące sprawność fizyczną.
• Zabawy plastyczne i graficzne – doskonalenie małej motoryki.
• Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2017/2018 

1. w październiku

2. w listopadzie

3. Wiosenne zabawy i spotkania

4. Relacja z wycieczki 


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.