^Do góry
Get Adobe Flash player

Biedronki

4 latki I budynek, na dole

W grupie pracują nauczycielki: Hanna Strojewska i Magdalena Wilczyńska  oraz pani Magda.

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

STYCZEŃ

* Karnawałowe zwyczaje – zapoznanie z pojęciem karnawał oraz związanymi z nim zwyczajami.
* Balony na górze, na dole – zabawa dydaktyczna – segregowanie wg koloru i wielkości; przeliczanie na konkretach w zakresie 5 oraz indywidualnych możliwości dzieci
*Lola na balu – wdrażanie do uważnego słuchania treści opowiadania, próby wyciągnięcia wniosku „Na balu nie jest najważniejszy strój, tylko grono wspaniałych kolegów”.
*Bal u Królowej Zimy – wspólne zabawy dzieci, prezentacja strojów karnawałowych, wybór króla i królowej balu
*„Zdjęcia babci i dziadka”– oglądanie zdjęć babci i dziadka, rozpoznawanie swoich babć i dziadków wśród innych zdjęć, określanie imieniem, określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.
*Z babcią i dziadkiem”- dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny. Zaproszenie – wykonanie zaproszeń z kolorowego papieru.
*,,Upominek dla babci i dziadka”- historyjka obrazkowa, wdrażanie do posługiwania się pojęciami ,,najpierw, później, na końcu”, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
*Upominek dla babci i dziadka – przygotowanie prezentów dla dziadków
*Liczymy prezenty – klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt, wielkość i przeznaczenie; porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie przedmiotów w pary;
*Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego, składanie życzeń, wręczenie upominków, poczęstunek
* Leśne zwierzęta – oglądanie ilustracji oraz planszy „Las” – opisywanie wyglądu zimowego lasu, rozpoznawanie i nazywanie żyjących w nim zwierząt . Ćwiczenia: w bu wzrokowej; stosowanie określeń: za, przed, obok, między, nad, próby używania określenia z prawej/ lewej strony – orientacja przestrzenna względem siebie.
* O czym marzą zwierzęta? – na podstawie wiersza „Zimowe marzenia zwierząt” rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, zapoznanie z pracą leśniczego. Rozwiązywanie zagadek słownych z ćwiczeniami ortofonicznymi.
* Zima w lesie – na podstawie wiersza opowieść ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi, czytanie tekstu obrazkowo – literowego. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzielenie na sylaby nazw zwierząt występujących w wierszu.
*Smutna rozmowa – na podstawie wiersza rozmowa kierowana „Jak możemy pomóc ptakom przetrwać zimę?” . Wykorzystanie kukiełek, zachęcanie dzieci do odgrywania ról ptaków podczas powtórnego słuchania wiersza.
* O którym ptaku mówię? –oglądanie filmu edukacyjnego „Ptaki zimą”; rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych z ćwiczeniami ortofonicznymi. Przypomnienie nazw i wyglądu ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów
* O którym ptaku mówię? –oglądanie filmu edukacyjnego „Ptaki zimą”; rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych z ćwiczeniami ortofonicznymi. Przypomnienie nazw i wyglądu ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów.
*Gdzie siedzi ptaszek? – ćwiczenia orientacji przestrzennej, stosowanie określeń: na, pod, przed, obok, między.
*Poznamy nowe wiersze, piosenki, tańce, będziemy słuchać muzyki klasycznej i ją interpretować
*Będziemy wykonywać różnorodne prace plastyczne, graficzne


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2018/2019

1. Listopad

2. Grudzień

 


Z ŻYCIA BIEDRONEK 2017/2018 

1. w październiku

2. w listopadzie

3. Wiosenne zabawy i spotkania

4. Relacja z wycieczki 


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.