^Do góry
Get Adobe Flash player

Smerfy

 

4 latki I budynek , na górze

W grupie pracują nauczycielki: Ewa Wojtczak  i Adrianna Filipiak oraz  pani Agnieszka

Grupa jest czynna w godzinach: 7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki 

MARZEC

1. W marcu jak w garncu
2. Kodowanie na dywanie
3. Spotkanie z teatrem
4. Idzie wiosna

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu.
• Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
• Zapoznanie z zależnościami między rodzajem ubrania a pogodą.
• Usprawnianie sekwencyjnej pamięci wzrokowej.
• W marcu jak w garncu – zapoznanie z przysłowiem, wyjaśnienie jego znaczenia.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.
• Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów według jednej i dwóch cech, szukanie wspólnych cech.
• Rozwijanie umiejętności współpracy w parze, w małych zespołach.
• Kodowanie na dywanie – zajęcia edukacyjne z kodowania. Odwzorowywanie przestrzennych budowli według wzoru podanego przez nauczyciela oraz z obrazka. Zabawy z matą - zaznaczanie drogi na podstawie kodu.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony.
• „Witaj wiosno! Ptasie trele dźwiękami malowane” – udział w koncercie fletowym.
• Zapoznanie z postacią wybitnej Polki – Mari Konopnickiej oraz z jej twórczością.
• „W teatrze” – zapoznanie z pojęciami związanymi z teatrem: kurtyna, rekwizyt, scenografia. Zapoznanie z zasadami zachowania obowiązującymi w teatrze.
• Przedstawienie „Kulisy teatru” (19.03) – wdrażanie do zainteresowania sztuką teatralną.
• Wyjście do teatru na spektakl „Alladyn” (25.03)
• Rozwijanie umiejętności odgrywania krótkich scenek z wykorzystaniem pacynek, próby układania dialogów.
• Rozwijanie umiejętności układania seriacji, posługiwanie się pojęciami: największa, mniejsza, najmniejsza.
• Wdrażanie do zauważania powtarzalności – układanie i odwzorowanie rytmów.
• „Wiosenne kwiaty” – zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, określenie ich koloru i nazw: krokus, sasanka, żonkile, tulipany, przebiśniegi.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 6 i więcej.
• Rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne prace plastyczne.


Z ŻYCIA SMERFÓW 2018/2019


 Z ŻYCIA SMERFÓW  2017/2018

1. Nasze zabawy

2. Na sportowo

3. Angielski

4. Policja i festiwal

5. Smerfy aktywne jesienią

6. Akcja Rodzice czytają

7. Wizyta policjantów

8. Uroczyste spotkania


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.