^Do góry
Get Adobe Flash player

Zajączki

6 latki  II budynek 

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Violetta Wolińska oraz pani Małgosia.

Grupa jest czynna w godzinach 7.30 - 16.30


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze  redagują nauczycielki

MAJ

Polska - nasza ojczyzna
* kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
* kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju;
* Polonez - polski taniec narodowy, ćwiczenie kroków i figur poloneza do muzyki Wojciecha Kilara. * zapoznanie z innymi nazwami poloneza - aniec polski, chodzony, pieszy, łażony, wolny, powolny, okrągły, starodawny, staroświecki. Taktowanie w metrum 3/4
* słuchanie hymnu narodowego – zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się i przyjęcie odpowiedniej postawy oraz w jakich okolicznościach śpiewamy hymn;
* zachęcenie do udziału w paradzie zarganizowanej przez władze dzielnicy Ochota z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości;
Woda źródłem życia
* Zapoznanie dzieci z projektem UNICEF "Woda dla Afryki" - oglądanie prezentacji multimedialnej;
* zapoznanie z problemem utrudnionego dostępu czystej do wody w innych krajach;
* stworzenie Kodeksu Oszczędzania Wody - kształtowanie postaw proekologicznych,
* „Więcej mniej tyle samo”- porównywanie pojemności naczyń przy przelewaniu wody. Utrwalanie pojęć więcej mniej, tyle samo, za mało, za dużo, trzeba dolać lub odlać;
* "Woda źródłem życia rozbudzanie świadomości wśród dzieci o dostępie do czystej wody;
* zapoznanie z wierszem M. Jankowiaka - uświadomienie znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
Przygotowujemy się do naszej, ważnej uroczystości
* zapoznanie dzieci z tekstem, scenkami sytuacyjnymi, piosenkami przedstawienia „Przygoda małej żabki”, przydzielenie ról – zachęcenie dzieci do wykazywania własnej inwencji i pomysłowości podczas np. zapominania tekstu, zastępowanie tekstu „wyuczonego” własnymi słowami;
* nauka wierszy i piosenek na zakończenie roku szkolnego – ćwiczenie dykcji, poprawnej wymowy, intonacji, starannego wypowiadania się;
* rozmowy z dziećmi o pobycie w przedszkolu, zabawach, nauce i czekającej szkole;
* doskonalenie liczenia w zakresie 10. Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych;
* wypowiedzi dzieci o swoich rodzinach, rozwijanie mowy czynnej, budzenie przywiązania do domu rodzinnego;
* zabawy w odgrywanie scenek sytuacyjnych metodą dramy – rozwijanie aktywności werbalnej, mowy komunikatywnej, „wydobywanie” emocji;
Międzynarodowy Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci
* Zapoznanie z niektórymi zabawami pochodzącymi z różnych stron świata;
* Wszystkie dzieci mają prawo do... – rozmowa z wykorzystaniem obrazków i ilustracji;
* Dobry kolega – historyjka obrazkowa, tworzenie opowiadania według planu na temat: Mój kolega, moja koleżanka;
* Jesteśmy Polakami i Europejczykami – oglądanie mapy Europy, czytanie nazw państw, łączenie nazwy państwa z językiem;
* rozwijanie umiejętności czytania: czytanie krótkich tekstów, uzupełnianie brakujących wyrazów, łączenie podpisów z ilustracjami;


Z ŻYCIA ZAJĄCZKÓW 2017/2018

1. Na sportowo

2. Dzień Przedszkolaka

3. Zajęcia z JUDO

4. U Burmistrza

5. Święto Przedszkolaków

6. Dzień Drzewa

7. Spotkanie z leśnikiem

8. Z wizytą w SP 97

9. W szkole SP 97 - patriotycznie

10. Konkurs recytatorski

11. Przedstawienie teatralne

12. Bal karnawałowy

13. Spotkanie z wikliniarzem


Z ŻYCIA ZAJĄCZKÓW 2016/2017

1. Zabawy z figurami

2. Dzień Przedszkolaka

3. Spotkanie z policją

4. W pracowni ceramicznej

5. Kolorowe warzywa

6. Październikowe relacje

7. Aktywne Zajączki w ogrodzie

8. Turniej o zdrowiu
9. Spotkanie z górnikiem
10. Dzień Misia
11. Muzeum Etnograficzne

12. Hura, hura jest pierwszy śnieg

13. Bądź na pTAK

14. W świątecznym nastroju

15. Zajęcia w bibliotece "Przystanek książka"

16. W Muzeum Narodowym

17. Bal Karnawałowy

18. Zającia w bibliotece - ptaki

19. Poznajemy Wietnam cz. I


Z ŻYCIA ZAJĄCZKÓW 2015/2016

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

1. Wrzesień w Zajączkach 

2. Cudaki z warzyw i owoców

3. Bezpieczeństwo na ulicy

4. Przedstawienie Orzeł Biały

5. Spotknie z pielęgniarką

6. Wizyta w bibliotece

7. Jedziemy autokarem

8. W Teatrze Guliwer

9. Spotkanie z policją

10. Dzień Misia


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.