^Do góry
Get Adobe Flash player

Jeżyki

6 latki  

W grupie pracują nauczycielki: Ewa Fiłoc - Tokajuk i Małgorzata Sierdzińska oraz pani Marta

Grupa jest czynna w godzinach 7.30 - 16.30, piątek 8.00-16.00


ZADANIA

1 tydzień

2 tydzień


Założenia dydaktyczno wychowawcze redagują nauczycielki 

MARZEC

Mali artyści to my!
• Zapoznanie z twórczością, największymi utworami Stanisława Moniuszko. Słuchanie fragmentu opery „Straszny Dwór”
• Poznanie wielkiej i małej litery „z”, analiza i synteza wyrazów. Odczytywanie wyrazów i prostych zdań z nowo poznaną literą.
• Zabawy z homonimami’ – poznawanie różnych znaczeń tego samego wyrazu, praca w małych grupach.
• „Geometryczne rachunki” – dodawanie i odejmowanie w zakresie dostępnym dzieciom, wprowadzenie znaku „ – ” .
• Rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości podczas malowania farbami.
• Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.
Ziemia – błękitna planeta
• Wskazywanie czynników mających wpływ na kolor Ziemi,
• „Zabawy z globusem” – zabawa dydaktyczna zapoznanie z wielką i małą literą „g”, wyszukiwanie litery w tekście, czytanie wyrazów i zdań.
• Świat dinozaurów” – poszerzenie informacji na temat dinozaurów na podstawie prezentacji multimedialnej oraz posiadanych wiadomości dzieci, dzielenie się swoją wiedzą na forum grupy.
• Poszerzenie wiadomości na temat kontynentów i zwierząt zamieszkujących kontynenty.
• Gra matematyczna, kodowanie, wprowadzenie do poruszania się po planszy określonego warunku.
• Zabawy badawcze, gromadzenie doświadczeń i wiadomości, wyciąganie wniosków.
Dookoła świata
• Układanie opowiadania o pandzie Wandzie mieszkającej w Chinach na podstawie historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
• Zapoznanie z ciekawostkami i zwierzętami zamieszkującymi Afrykę
• Zapoznanie z wielką i mała literą „ł” układanie schematów wyrazów, wyszukiwanie litery w tekście, czytanie wyrazów i zdań z nowo poznaną literą.
• Rozmowa na temat pozytywnych zachowań w stosunku do drugiego człowieka.
• „Australia – tu mieszkają kangury i koala” – oglądanie zdjęć, słuchanie ciekawostek, wykonanie plakatu o kontynencie.
Chrońmy przyrodę
• „Co to jest powietrze?”- rozmowa z wykorzystaniem obrazków, określanie wpływu człowieka na jakość powietrza.
• „J” jak jajko – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie małej i wielkiej litery „j”, odczytywanie zdań i dopasowywanie ich do obrazków.
• „Policz i ułóż” zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 10, Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym w zakresie 10.
• Poznanie możliwości podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska. Zwrócenie uwagi na rolę człowieka w utrzymaniu czystości na ziemi.
• Zabawy kształtujące umiejętność kodowania i logicznego myślenia.
Wiosna w parku i w ogrodzie
• Poszerzenie słownika czynnego, rozwijanie pamięci słuchowej.
• „Wiosenne zagadki z kwiecistej rabatki” – zapoznanie z wielką i małą literą „h”, wyszukiwanie litery „h” w tekście, czytanie wyrazów i dobieranie podpisów do obrazków
• „Wiosenna krzyżówka” – doskonalenie umiejętności pisania alfabetem ruchomym poprzez rozwiązywanie krzyżówki, odczytanie hasła, praca z małą grupą.
• „Wiosenna matematyka” układanie prostych zadań matematycznych do podanej formuły matematycznej oraz ilustracji.
• Kształtowanie mowy opowieściowej – opowiadanie o sytuacji przedstawionej na obrazku.


Z ŻYCIA JEŻYKÓW 2019/2020

1. Wrzesień

2. Wycieczka do Drogoszewa

3. Aktywna zima: Muzeum sportu, pracownia ceramiczna i kuchcikowo

4. Wielokulturowy luty


Z ŻYCIA JEŻYKÓW 2018/2019

1. Wrzesień

2. Październik

3. Patriotyczny listopad

4. Grudniowe atrakcje

5. Marcowe wiadomości

6. Koniec zimy

7. Warsztaty pszczelarskie

8. W muzeum domków dla lalek

9. Wycieczka polana

10. Projekt "Wiesz, co jesz"


Z ŻYCIA JEŻYKÓW 2017/2018

1. Jeżyki w nowym roku szkolnym - wrzesień

2. Wycieczka do Bazy Lotnictwa

3. Na spacerze

4. Spektal i ubieranie choinki na placu Baśniowym

5. Grudniowe atrakcje

6. Marzec z atrakcjami

7. Wycieczka i Straż Pożarna

8. U dentysty


Z ŻYCIA JEŻYKÓW 2016/2017

1. Początek nowego roku

2. Pysznie - owocowo

3. Dzień Przedszkolaka 

4. Październik z policją i drzewami.

5. Dzień Pluszowego Misia

6. Skrzyżowanie, lekarz i górnik czyli ciekawostki z listopada

7. Wizyta u fryzjera i choinka na placu Baśniowym

8. Pieczemy ciasteczka

9. Styczniowe aktywności

10. Jeżyki w Hiszpanii


Z ŻYCIA JEŻYKÓW 2015/2016

Zpraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

1. Wrzesień w Jeżykach

2. Październik w Jeżykach

3. Listopad w Jeżykach

7 grudnia odbyło się pierwsze grupowe spotkanie w którym uczestniczyli rodzice. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonywali ozdoby, którymi została udekorowana grupowa choinka. A oto efekt tych zmagań...Prześliczny

4. W kuchni

5. Nasze zabawy marzec 2016

6. Dzień Kobiet

7. Jeżyki wiosną szybko rosną - kwiecień 2016

 

1. Kto to jest artysta- malarz?

·       Próby uogólniania prostych pojęć na podstawie znajomości cech i właściwości przedmiotów i zjawisk w oparciu o własne doświadczenie

·       Wprowadzenie wielkiej i małej litery „S, s”

·       Wprowadzenie cyfry 9

·       Udział w zabawach dydaktycznych o różnym stopniu trudności

·       Oglądanie dzieł znanych twórców, próba analizy ich treści

·       Poznanie sylwetki Juliusza Kossaka i jego syna Wojciecha Kossaka

2. Lubimy bawić się w teatr

·       Poszerzenie słownictwa związanego z teatrem „garderoba”, „scena”, „widownia”, „rekwizytornia”

·       Zabawa w teatr połączona z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych

·       Dalsze usprawnianie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab, głosek

·       Rozwiązywanie zagadek słownych o różnych przedmiotach i zjawiskach, podających ich cechy charakterystyczne

·       Ćwiczenia artykulacyjne na trudniejszych spółgłoskach, sylabach, wyrazach

3. Koty, kotki, koteczki…..

·       Poznanie zwyczajów dzikiego kota żyjącego w Polsce- rysia

·       Budowanie dłuższych wypowiedzi na zadany temat poprawnych po względem gramatycznym

·       Korzystanie z domin, gier, układanek literowo-obrazkowych, sylabowo-obrazkowych i wyrazowych

·       Wyszukiwanie drobnych szczegółów różniących dwa takie same obrazki

·       Ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć muzyczną

 

4. Poznajemy dalekie kraje –Wietnam

  • Doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych jak: porównywanie, wyodrębnianie podobieństw i różnic
  • Poznanie wybranego kontynentu, państwa oraz  charakterystycznych budowli, roślin, zwierząt
  • Posługiwanie się pojęciami: atlas, mapa, globus

·       Wprowadzenie wielkiej i małej litery „W, w”

·       Zapoznanie ze znakami < i >

·       Odczytywanie rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych

 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.