^Do góry
Get Adobe Flash player

Żabki

4 latki I budynek , grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Budnik  oraz pani Anna

Grupa jest czynna w godzinach:  7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

KWIECIEŃ

Chopin i muzyka
,,Instrumenty”- praca z obrazkiem .Zapoznanie z nazwami i rodzajami instrumentów w tym fortepianu, poszerzanie zasobu słownictwa.
,, O Fryderyku Chopinie”- wysłuchanie opowiadania J. Waszczuk. Zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina i jego twórczością za pomocą ilustracji. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu, poznanie znaczenia słowa: kompozytor, fortepian. Wdrażanie do umiejętności podziału słów na sylaby.
,,Piękna nasza Polska”- przedstawienie teatralne. Rozbudzanie zainteresowań dzieci sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, koncentracji uwagi. Wdrażanie do zrozumienia piękna ojczyzny.
,,Od najmniejszego do największego”- zabawa dydaktyczna . Porządkowanie instrumentów od najmniejszego do największego i odwrotnie. Porównywanie instrumentów, stosowanie pojęć mniejszy, większy, takiej samej wielkości.
,, Fortepian”- wycinanie sylwety fortepianu, malowanie farbami klawiatury fortepianu, umiejętne korzystanie z farb, wdrażanie do prawidłowego wykorzystania pędzla, kształtowanie sprawnego posługiwania się nożyczkami, kształtowanie umiejętności cięcia po śladzie.
,,Twórczość Chopina” – zapoznanie z gatunkami muzycznymi tworzonymi przez F. Chopina- oglądanie bajki muzycznej. Wdrażanie do zrozumienia różnic między utworem instrumentalnym a wokalnym- wyjaśnienie pojęć. Wdrażanie do umiejętnego słuchania muzyki poważnej.
,,Zabawy na pięciolinii”- zabawa dydaktyczna do tekstu . Kształtowanie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie dostępnym dziecku w aspekcie porządkowym. Układanie rytmów z nutek, tworzenie zbiorów z nut. Rozwijanie logicznego myślenia: nauka stosowania pojęć: pod, nad, obok, wyżej, niżej.
,, Jak Chopin zapisywał swoje utwory muzyczne?- poznanie znaczenia pojęć pięciolinia, nuta, klucz wiolinowy, rodzajów nut. Pokaz notacji muzycznej.
Wielkanoc
,,Wkrótce Święta Wielkanocne” – Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
„Co pasuje do Wielkanocy?”. Uważne słuchanie utworu połączone z zabawą dydaktyczną. Poznanie elementów charakterystycznych dla świąt wielkanocnych. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Wielkanocny koszyczek pełen radosnych nutek”- koncert muzyczny z udziałem klarnetu- zapoznanie z budową i brzmieniem instrumentu. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas koncertów.
„Świąteczne ciasta” – oglądanie bab wielkanocnych i mazurków połączone z pracą plastyczną „Mazurek”. Nazywanie ciast pieczonych na Wielkanoc: baby, mazurki. Wzbogacanie słownika o wyrazy: lukier, rodzynki, orzechy, migdały. Wylepianie plasteliną szablonu mazurka. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Doskonalenie sprawności manualnej
,,Wielkanocny tor przeszkód”- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zwinności. Kształtowanie umiejętności łapania piłki oraz rzutu do celu.
„ Małe – duże – średnie” – układanie pisanek z zachowaniem podanego rytmu. - wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie; rozwijanie uwagi i myślenia.
Pisanki – uważne słuchanie utworu połączone z wykonaniem pracy plastycznej. Posługiwanie się pojęciami: pisanki, kraszanki. Rozwijanie pomysłowości i dokonywanie wyborów. Przeliczanie w dostępnym zakresie. Rozumienie pojęć: naprzemiennie, rytm. Wycinanie dużych pisanek z papieru, zdobienie ich dostępnymi materiałami. Rozwijanie kreatywności oraz sprawności w posługiwaniu się nożyczkami i klejem.
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem bum bum rurek. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy. Zwrócenie uwagi na dokładne i staranne wykonanie ćwiczeń.
Dbamy o Ziemię
„Planeta Ziemia” – oglądanie globusa, wskazywanie lądów, wód, lodowców. Zapoznanie dzieci z globusem i oznaczeniami na nim, wyjaśnienie pojęć: Ziemia, globus.
„Mały ekolog” – rozmowa na temat dbania o środowisko na podstawie wiersza Mateusza Mojsak, nauka wiersza na pamięć. Rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć, kształcenie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę, kształtowanie postawy dbania o środowisko.
„W sadzie” – słuchanie wiersza Anny Bayer. - zapoznanie z udziałem owadów w zapylaniu kwiatów, poznanie drzew i krzewów owocowych . Drzewo” – malowanie farbą drzewa: konaru i liści oraz malowanie palcami kwiatów na drzewach rozwijanie zdolności plastycznych, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
„Tańczące wstążki” - taniec do muzyki P. Czajkowskiego „Taniec rosyjski”. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności tanecznych. Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i osobistych zainteresowań. „Nasz taniec” – samodzielne tworzenie układu tanecznego, usprawnianie zwinności i szybkości, rozwijanie zasobu umiejętności tanecznych


Z ŻYCIA ŻABEK 2018/2019

1. Patriotyczny listopad

2. Poznajemy wielkich Polaków

3. Konkurs recytatorski

4. Dzień Misia

5. Choinka na Placu Baśniowym

6. Poznajemy Ukrainę

7. Szycie - moje hobby

8. Spotkanie z Mikołajem

9. Święta

10. Bal

11. Zaczytani

12. W ogrodzie

13. Walentynki

14. Biblioteka


Z ŻYCIA ŻABEK 2017/2018

1. Aktywne Żabki w październiku

2. Angielski

3. Policja i festiwal piosenki

4. Konkurs recytatorski "Mały Mówca"

5. Dzień Misia

6. Jesienne aktywności

7. Akcja Rodzice czytają

8. Wizyta policjantów

GALERIA ZDJĘĆ z Żabkowych zabaw i aktywności zapraszamy do oglądania :)


 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.