^Do góry
Get Adobe Flash player

Żabki

4 latki I budynek , grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Budnik  oraz pani Anna

Grupa jest czynna w godzinach:  7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

WRZESIEŃ

Witamy w przedszkolu
*Zapoznanie najważniejszymi pomieszczeniami przedszkola: ich nazwy, przeznaczenie. Omówienie bezpiecznego sposobu poruszania się w budynku.
*Zapoznanie z kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem. Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone, stałe miejsca.
*Opowiadanie „Pierwszy dzień w przedszkolu"-Cz. Janczarski. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
*Ustalamy zasady- wspólne ustalenie zasad postępowania i zachowania w grupie przedszkolnej.
* „Kolorowe klocki”- wiersz W. Ścisłowskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Przypomnienie nazw kolorów podstawowych.
*Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków. Rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności.
* „Wakacyjne skarby”- swobodne wypowiedzi dzieci na temat spędzonych wakacji. Wdrażanie do wypowiedzi całymi zdaniami. Dopasowywanie skarbu do obrazka (góry, morze, las).
* „Wspomnienia z wakacji”- malowanie farbami. Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do prawidłowego trzymania narzędzia pracy.
*„Liczymy zabawki” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów według rodzajów. Doskonalenie umiejętności liczenia.
*Zabawy rytmiczno-słuchowe z kolorowymi szarfami. Zmiany rejestrów i dynamiki. Podskoki pojedynczo i w kółeczkach.
Na straganie w dzień targowy
* „W sadzie”- praca z obrazkiem”. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców.
*„Kosze z owocami” – zabawa dydaktyczna. Nazywanie owoców i ich kolorów. Klasyfikowanie według rodzajów. Doskonalenie liczenia. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
* „Dzień Przedszkolaka”- dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach.
*„Gdzie leży ”- zabawa dydaktyczna. Rozwijanie spostrzegawczości. Posługiwanie się określeniami: na ,pod, za, obok, w.
* „Owoce”- lepienie z plasteliny. Rozwijanie sprawności manualnej. Dobieranie właściwego koloru i formowanie odpowiedniego kształtu.
* Warzywa – wiersza Juliana Tuwima. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania o jego treść. Wzbogacanie słownika o nazwy warzyw. Zachęcanie do spożywania surowych warzyw jako źródła witamin.
* „Nasze warzywa”- nazywanie i klasyfikowanie, określanie koloru i wielkości. Wskazywanie części jadalnych roślin. Doskonalenie liczenia w zakresie dostępnym dziecku.
*Zabawa dydaktyczna „Wiem, jak smakują warzywa”. Rozpoznawanie warzyw po smaku.
* „Warzywa”- wydzieranka. Rozwijanie sprawności palców i umiejętności prawidłowego posługiwania się klejem.
* „Warzywne drogi”- układanie rytmów. Ćwiczenia skupienia uwagi, wychwytywania powtarzających się sekwencji i umiejętności kontynuowania ich.
*Jak przygotować zupę warzywną?” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
*„Zagadki warzywne” - rozwijanie logicznego myślenia. Posługiwanie się nazwami warzyw. Określanie kształtu: okrągłe, podłużne. Utrwalanie wiadomości dotyczących poznanych warzyw.

 


 Z ŻYCIA ŻABEK 2017/2018

1. Aktywne Żabki w październiku

2. Angielski

3. Policja i festiwal piosenki

4. Konkurs recytatorski "Mały Mówca"

5. Dzień Misia

6. Jesienne aktywności

7. Akcja Rodzice czytają

8. Wizyta policjantów

GALERIA ZDJĘĆ z Żabkowych zabaw i aktywności zapraszamy do oglądania :)


 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.