^Do góry
Get Adobe Flash player

Żabki

4 latki I budynek , grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Budnik  oraz pani Anna

Grupa jest czynna w godzinach:  7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

LISTOPAD

POLSKA MOJA OJCZYZNA
„Co to jest Polska?” – wiersz Czesława Janczarskiego. Uważne słuchanie treści utworu. Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.
* Mazurek Dąbrowskiego”- zapoznanie z hymnem Polski.
*Koncert Patriotyczny – słuchanie piosenek śpiewanych przez uczniów szkoły podstawowej.
*Zestaw zabaw ruchowch z wykorzystaniem piłek, doskonalenie prawidłowego rzutu i chwytu oburącz, wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń.
*„Flaga” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności liczenia. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz określeniami: mała, większa, największa. Rozpoznawanie flagi Polski wśród innych podobnych.
* Festiwal piosenek patriotycznych – prezentacja utworu „Płynie Wisła płynie”.
„Kto ty jesteś?”- wiersz Wł. Bełzy. Kształtowanie pojęć: Polska, Polak. Utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło.
*„Flaga Polski” – praca plastyczna. Utrwalanie znajomości barw flagi Polski. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się klejem. Doskonalenie sprawności manualnej.
*100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - spotkanie przy maszcie, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.
*”Legenda o białym orle”- W. Badalskiej. Budzenie uczuć patriotycznych, poznanie legendy na temat powstania państwa polskiego.
*Improwizacje ruchowe przy muzyce- rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości na muzykę.
*Prezentacja multimedialna - poznanie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego.
*Koncert „Świętujemy niepodległość. Ja i moja ojczyzna” – trąbka, waltornia.
*„Reduta Kaliska”- wyjście do miejsca pamięci narodowej- zapalenie zniczy. Kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
*Zabawy muzyczno- ruchowe z szarfami. Nabywanie sprawności fizycznej, wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał, kształtowanie poczucia rytmu.
W ŚWIECIE LITERATURY
*Wiersz „O bajkach” J. Ratajczak. Rozmowa na temat treści utworu. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem. Poszerzanie słownika czynnego dzieci.
*„Mały mówca”- przedszkolny konkurs recytatorski. Popularyzacja literatury dziecięcej, przybliżenie twórczości polskich poetów. Uwrażliwienie dzieci na sztukę. Rozwijanie umiejętności słuchania.
*„Bajkowe postacie”- praca plastyczna. Malowanie pastelami. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej. Uwrażliwianie na estetyczne wykonanie pracy. Wdrażanie do prawidłowego trzymania narzędzia pracy.
* Bajkowe pary butów – pojęcia matematyczne. Doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów do pary. Wdrażanie do stosowania określenia „para”.
*Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem woreczków. Rozwijanie szybkości, zwinności i celności oraz umiejętności współpracy w parach.
*„Światowy Dzień Pluszowego Misia”- przybliżenie historii powstania pluszowego misia.
„Moja ulubiona książka”-wypowiedzi dzieci. Próby opowiadania o jej treści. Wdrażanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym.
*Wyjście do biblioteki „Przystanek Książka”- zaznajomienie z miejscem, w którym wypożycza się książki. Nauka korzystania z biblioteki, zapoznanie ze zbiorami oraz pokazanie jak ważna jest wiedza, którą można zdobyć przy pomocy książek.
*Jak zbudowana jest książka” - poznanie podstawowych elementów budowy książki. Kształtowanie nawyku dbania o książki.
*Zabawy ze śpiewem- rozwijanie umiejętności ustawiania się w kole.

 


 Z ŻYCIA ŻABEK 2017/2018

1. Aktywne Żabki w październiku

2. Angielski

3. Policja i festiwal piosenki

4. Konkurs recytatorski "Mały Mówca"

5. Dzień Misia

6. Jesienne aktywności

7. Akcja Rodzice czytają

8. Wizyta policjantów

GALERIA ZDJĘĆ z Żabkowych zabaw i aktywności zapraszamy do oglądania :)


 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.