^Do góry
Get Adobe Flash player

Słoneczka

5 latki 

W grupie pracują nauczycielki Adela Szeląg i Justyna Granecka oraz pani Małgorzata.

Grupa jest czynna w godzinach 7.30 - 17.30


Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

Bal karnawałowy.
Przez okrągły rok.
Babcia i dziadek świętują
Co można robić zimą?
Zimowe sporty.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
• zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
• utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
• doskonalenie umiejętności muzycznych
• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
• zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
• wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
• rozwijanie percepcji wzrokowej
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
• doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
• rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
• doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
• doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
• doskonalenie umiejętności przewidywania
• rozwijanie motoryki dużej
• doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
• kształtowanie zdolności plastycznych
• doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
• wzbudzanie szacunku do osób starszych
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
• rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
• doskonalenie sprawności manualnej
• doskonalenie umiejętności składania życzeń
• kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
• kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
• doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
• poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
• kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2018/2019

1. Łazienki Królewskie i gotowanie

2. Poczta i łapacz snów

 


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2017/2018

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

1. Dzień Przedszkolaka

2. Wycieczka i święto ziemniaka

3. Listopadowe atrakcje

4. Powitanie wiosny


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2016/2017

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

 

1. Pierwsze dni Słoneczek

2. Wrzesień w Słoneczkach

3. Dzień Drzewa

4. Słoneczka jesiennie

5. Lepimy z masy solnej

6. Słoneczka poznają Wietnam

7. Zimowe zabawy

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.