^Do góry
Get Adobe Flash player

Słoneczka

4 latki 

W grupie pracują nauczycielki:  Katarzyna Więckowska i Adela Szeląg oraz pani Dorota.

Grupa jest czynna w godzinach 7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

CZERWIEC

ŚWIĘTO DZIECI
KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?
KOLORY LATA
JUŻ WAKACJE

Dziecko :

• respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci;
• wykonuje proste ćwiczenia artykulacyne;
• wypowiada się na forum grupy na temat wyglądu innych osób;
• nazywa i wskazuje kierunki w przestrzeni: nad, pod, przed, za, między;
• dokonuje syntezy sylabowej imion dzieci. wypowiada się na forum grupy na temat utworu literackiego;
• koncentruje uwagę na szeregu przedmiotów i dostrzega oraz określa wprowadzone zmiany koncentruje uwagę na czynnościach wykonywanych przez inną osobę;
• podejmuje próbę recytowania wiersza z pamięci składa obrazek z pamięci porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej;
• podaje rzeczownik na podstawie opisu (definicji);
• nazywa przedmioty rozpoznane na podstawie dotyku rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia dokonuje wymiany 1 do 1 i 1 do 2 w sytuacji zabawy;
• wskazuje różnice na obrazkach;
• klasyfikuje przedmioty według podanych cech. aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w sali i ogrodzie przedszkolnym;
• wypowiada się na temat pracy i atrybutów zawodu piekarza;
• odpowiada na pytania zdaniami;
• podaje nazwę pojazdu na podstawie definicji;
• klasyfikuje pojazdy według podanego kryterium;
• uogólnia nazwy kilku przedmiotów tego samego rodzaju;
• wskazuje różnice pomiędzy obrazkami;
• porządkuje liczmany i przelicza je;
• obserwuje przedmioty podczas zabawy badawczej- wypowiada się na temat ich zachowania;
• podejmuje próby wnioskowania na podstawie obserwacji;
• tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów koncentruje uwagę na szeregu przedmiotów i dostrzega oraz określa wprowadzone zmiany;
• wskazuje charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego;
• sprawnie oddziera kawałki papieru;
• wypowiada się na temat pracy ratownika wodnego;
• orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie;
• orientuje się do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia;
ustala zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw nad wodą, w górach, itp


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2017/2018

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

1. Dzień Przedszkolaka

2. Wycieczka i święto ziemniaka

3. Listopadowe atrakcje

4. Powitanie wiosny


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2016/2017

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

 

1. Pierwsze dni Słoneczek

2. Wrzesień w Słoneczkach

3. Dzień Drzewa

4. Słoneczka jesiennie

5. Lepimy z masy solnej

6. Słoneczka poznają Wietnam

7. Zimowe zabawy

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.