^Do góry
Get Adobe Flash player

Słoneczka

5 latki 

W grupie pracują nauczycielki Adela Szeląg i Adrianna Filipiak oraz pani Małgorzata.

Grupa jest czynna w godzinach 7.30 - 17.30


Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze redagowane są przez nauczycielki

WRZESIEŃ

W przedszkolu
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
- wdrażanie do przyjaznego zachowania wobec nowych kolegów.
rozumienie przemijającego czasu: dzień – noc
.- Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
- porządkowanie zbiorów zabawek według wielkości.

Ja i moi koledzy
- kształtowanie świadomości własnego ciała;
- ukazanie i wyjaśnienie zjawiska odbicia światła.
Akceptowanie samego siebie;
- opisywanie własnego wyglądu;
- dostrzeganie różnic w wyglądzie dzieci.
- wzbudzanie refleksji nad własnym zachowaniem;
- uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami
Poznawanie przyborów służących do mierzenia i różnych sposobów mierzenia;

Owoce są smaczne i zdrowe
–- Poznawanie i nazywanie drzew owocowych;
- porównywanie kształtu, wielkości i koloru owoców
Stwarzanie sytuacji sprzyjających doskonaleniu pamięci;
- dostrzeganie humoru zawartego w utworze literackim;
nabywanie umiejętności posługiwania się nożem’

Tu mieszkam
Obserwowanie ruchu drogowego i pieszych na ulicy (skrzyżowaniu)
- wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwaw ruchu drogowym i pieszych;
- nauka przechodzenia po pasach na drugą stronę ulicy.
. - Nabywanie umiejętności analizy porównawczej symboli;
- kształtowanie zdolności odczytywania instrukcji;
- ćwiczenie umiejętności określania kierunku
- Ćwiczenie pamięci;
- Rozumienie zasad obwiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię:
- kształtowanie umiejętności dokonywania podziału zdań na wyrazy
. Utrwalanie umiejętności dokonywania oceny zachowania się w ruchu ulicznym;- kształtowanie umiejętności współzawodniczenia
i właściwych postaw w czasie wygrywania i przegrywania.

 


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2017/2018

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

1. Dzień Przedszkolaka

2. Wycieczka i święto ziemniaka

3. Listopadowe atrakcje

4. Powitanie wiosny


Z ŻYCIA SŁONECZEK 2016/2017

Zapraszamy do poznania naszej codziennej pracy i zabawy.

 

1. Pierwsze dni Słoneczek

2. Wrzesień w Słoneczkach

3. Dzień Drzewa

4. Słoneczka jesiennie

5. Lepimy z masy solnej

6. Słoneczka poznają Wietnam

7. Zimowe zabawy

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.