^Do góry
Get Adobe Flash player

Epidemia - informacje

W tym miejscu znajdują się wszystkie najważniejsze kierowane do Państwa komunikaty dotyczące epidemii.


 


18.05.2020 

♦Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN dzieci nie muszą uczęszczać do przedszkola do 7 czerwca 2020r. Rodzice zachowują w tym czasie prawo do zasiłu opiekuńczego, który został przedłużony do 14 czerwca 2020r. 


15.05.2020 

♦Od 18.05.2020r. przedszkole będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których obydwoje rodzice muszą pracować w siedzibie pracodawcy. 

♦Pobyt dziecka w przedszkolu będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. W trosce o dobro nas wszystkich będziemy przyjmować tylko dzieci zdrowe, bez oznak jakiejkolwiek infekcji. Wyznaczone będą godziny przyprowadzania dzieci. Dzieci nie będą mogły przynosić żadnych zabawek i innych przedmiotów. Każdemu będzie mierzona temperatura. Nie będzie leżakowania, ani zajęć dodatkowych. W salach będzie znacznie mniejsza liczba zabawek, zostaną tylko te, które jesteśmy w stanie na bieżąco dezynfekować. Każde dziecko będzie miało swoje kredki, kartki. Zabawy będą organizowane w ten sposób, aby było jak najmniej kontaktów (nie wiemy, czy uda się to zrobić). Personel będzie wyposażony w odzież ochronną (fartuchy, maski, przyłbice, rękawiczki). W placówce będzie stworzona izolatka, z której mam nadzieję nie będziemy musieli korzystać. To tylko niektóre z wprowadzonych zmian. Dlatego konieczne jest zapoznanie się z wszelkimi procedurami  (poniżej) dotyczącymi fukncjonowania przedszkola w tym wyjątkowym czasie. 


14.05.2020 

♦Rodzice zobowiazani są do zapoznania się i przestrzegania zasad funkcjonowania placówki w okresie epidemii oraz wszelkich procedur wprowadznych zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i zarządzeniami dyrektora przedszkola. Poniżej najważniejsze dokumenty organizujące pracę przedszkola od 18 maja 2020r. 

1. Zasady funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii

2. Procedura postępowania na wypadek zakażenia

3. Procedura prewencyjna

4. Instrukcje dotyczące ochronny osobistej

Zarządzenia dyrektora Przedszkola nr 100

1. Zarządzenie nr 4

2. Zarządzenie nr 5


 4.05.2020

♦Prosimy o zapoznanie się z listem prezdydenta miasta stołecznego Warszawy do rodziców LIST


13.03.2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone na dwa tygodnie.     12 i 13 marca w przedszkolu będą prowadzone jedynie działania opiekuńcze.  Od 16 do 25 marca dzieci nie przychodzą do przedszkola. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

RODZICU!
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


12.03.2020

Szanowni Państwo, w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2020 r. znak WBZK-I.6333.21.2020 w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dyrektor przedszkola informuje, że do odwołania nie będą organizowane:
- wycieczki, wymiany i wyjazdy zagraniczne;
- przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych na teren przedszkola, szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli.

Joanna Dorosławska, dyrektor Przedszkola nr 100


28.02.2020

Szanowni Państwo 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi koronawirusa oraz zasadami dotyczącymi mycia rąk. Poniżej linki do stron prezentujących sprawdzone i wiarygodne informacje. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze statutem Przedszkola nr 100 do przedszkola mogą być przyprowadzane zdrowe dzieci. Prosimy o wzmożoną czujność w zakresie ochrony zdrowia.

1. Koronawirus serwis RP          2. Komunikaty WSSE        3. Jak myć ręce? 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.