^Do góry
Get Adobe Flash player

Motylki

3 latki  I budynek grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki:  Anna Woźniak i Agnieszka Wojtczak, pomoc nauczyciela pani Katarzyna Wicha oraz pani Mariola.

Grupa jest czynna w godiznach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

LISTOPAD

I. Jesteśmy Polakami
- kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, zapoznanie z godłem flagą narodową, wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym;
- nauka Hymnu Narodowego
- Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości- spotkanie przy fladze wszystkich przedszkolaków, zaśpiewanie Mazurka Dądrowskiego;
- wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się na określony temat;
- rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
II. Wesołe wierszyki
- wzbogacenie kącika książki o pozycje przyniesione przez dzieci;
- zapoznanie z twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima;
- słuchanie żartobliwych wierszyków, próby recytacji indywidualnej znanych dzieciom utworów;
- odgadywanie zagadek o zwierzętach;
- tworzenie zbiorów zabawek ze względu na ich wspólną cechę.
III. Nasze zabawki
- rozumienie i stosowanie określeń: małe, duże, na dole, w górze;
- odwzorowywanie układu elementów;
- kształtowanie stosunków przestrzennych, stosowanie określeń; na, pod, za, obok;
- rozpoznawanie i nazywanie zabawek po opisie słownym, określanie podstawowych cech (barwa, wielkość, przeznaczenia).
IV. Jest chłodno i deszczowo
- dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie późną jesienią;
- składanie obrazka z części, praca zindywidualizowana;
- grupowanie elementów według wielkości, doskonalenie liczenia, porównywanie liczebności poprzez dobieranie w pary;
- rozumienie określeń: mniej, więcej;
- rozróżnianie i nazywanie części garderoby, dopasowywanie ubrań do warunków atmosferycznych;
- próby przekładania ubrań na prawą stronę;
- zabawy słuchowe- rozróżnianie zjawisk atmosferycznych.


 

Z życia Motylków 2018/2019 

1. Minął wrzesień


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.