^Do góry
Get Adobe Flash player

Mądre Sówki

3 latki  I budynek grupa na górze

W grupie pracują nauczycielki: Wiesława Podsiadły i Joanna Dorosławska, pomoc nauczyciela pani Marzena Dana oraz pani Katarzyna.

Grupa jest czynna w godiznach  7.00 - 16.00, po godzinie 16.00 dzieci przebywają w grupie SMERFY


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

KWIECIEŃ

• Doskonalenie umiejętności liczenia elementów w zakresie dostępnym dziecku.
• Zapoznanie z przysłowiem „kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”.
• Poznanie wierszy i piosenek związanych z aktualną porą roku i świętami wielkanocnymi.
• Kształtowanie logicznego myślenia poprzez różnorodne gry dydaktyczne i zabawy.
• Aktywny udział w zabawach i ćwiczeniach usprawniających aparat mowy.
• Poszerzanie wiadomości z zakresu przyrodniczego oraz tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
• Wykonywanie prac plastycznych – różne techniki, doskonalenie sprawności manualnych.
• Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i szybkości poprzez udział w zabawach ruchowych.
• Zabawy w języku angielskim
• Udział w warsztatach przyrodniczych – poznajemy kurczęta.


 Z życia Mądrych Sówek 2018/2019

1. Patriotyczny listopad

2. Ach co to był za bal!


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.