^Do góry
Get Adobe Flash player

Artykuły

Żabki

4 latki I budynek , grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Budnik  oraz pani Anna

Grupa jest czynna w godzinach:  7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

MAJ

Dużo pojazdów dookoła
* Przypomnienie wyglądu, nazwy i przydatności pojazdów specjalnych: pomoc drogowa,
śmieciarka, betoniarka, karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz policyjny. Utrwalenie
znajomości numerów alarmowych.
* Granie na instrumentach perkusyjnych. Rytmizowanie krótkich tekstów.
* Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem woreczków. Nabywanie umiejętności ćwiczenia w
parach, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej.
*Nazywanie pojazdów lądowych, powietrznych, wodnych i określanie miejsc, w których mogą się
poruszać.
* Koncert muzyczny „Żagle na maszt. Hej żeglujże żeglarzu” - gitara
*Grupowanie pojazdów wg rodzajów. Doskonalenie liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów
poprzez łączenie ich elementów w pary. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, tyle samo.
Jestem malarzem
* W pracowni malarza - zapoznanie z pracownią i czynnościami malarza.
*Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kolorowych woreczków. Rozwijanie
sprawności ruchowej , umiejętności współpracy.
*Mamy kolor, będzie kolor – zabawa badawcza – pobudzanie naturalnej ciekawości i rozbudzanie
zainteresowań naukowych. Rozwijanie umiejętności wnioskowania.
*Kształcenie umiejętności klasyfikowania według koloru oraz porównywania liczebności
zbiorów szacunkowo i przez przeliczanie elementów zbioru.
*Wielki polak - Jan Matejko - prezentacja multimedialna. Zapoznanie z sylwetką i dziełami
słynnego polskiego malarza.
* Rozwijanie ekspresji plastycznej. Rozwijanie sprawności manualnych. Wdrażanie do umiejętnego
posługiwania się farbami i pędzlem. Utrwalenie znajomości kolorów.
Mama i Tata
* Ukazanie codziennych obowiązków domowych i pracy zawodowej matek.
* Doskonalenie liczenia w zakresie dostępnym dziecku. Porządkowanie układów zbiorów wg ich
liczebności wzrastającej. Rozumienie określeń: o jeden więcej, o jeden mniej.
* Portret” – malowanie pastelami. Rozumienie pojęcia portret. Rozwijanie sprawności manualnej
dzieci, prawidłowego rozmieszczenia elementów twarzy na kartonie.
* Rytmy- doskonalenie umiejętności dostrzegania regularności i układania zgodnie z rytmem.
* Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
*„Co to za odgłosy?”- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Kojarzenie dźwięku z czynnością.
* Nazywanie członków rodziny. Określanie stopnia pokrewieństwa. Wymienianie imion członków
własnej rodziny. Wdrażanie do wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
*„Granie na instrumentach perkusyjnych. Zabawy ruchowe z zastosowaniem kolorowych szarf.
* Przedstawienie teatralne „Wiosna Piasta Kołodzieja”
*Mniej, więcej, tyle samo- zabawa dydaktyczna. Przelewanie płynów. Obserwowanie zmian i
wnioskowanie na ich podstawie.
* Warsztaty kulinarne
* Zestaw zabaw ruchowych z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poznawanie
swojego ciała oraz własnych możliwości ruchowych.
* Wycieczka autokarowa z okazji Dnia Dziecka.


Z ŻYCIA ŻABEK 2018/2019

1. Patriotyczny listopad

2. Poznajemy wielkich Polaków

3. Konkurs recytatorski

4. Dzień Misia

5. Choinka na Placu Baśniowym

6. Poznajemy Ukrainę

7. Szycie - moje hobby

8. Spotkanie z Mikołajem

9. Święta

10. Bal

11. Zaczytani

12. W ogrodzie

13. Walentynki

14. Biblioteka

15. Marcowe akwtywności

16. Atrakcje 


Z ŻYCIA ŻABEK 2017/2018

1. Aktywne Żabki w październiku

2. Angielski

3. Policja i festiwal piosenki

4. Konkurs recytatorski "Mały Mówca"

5. Dzień Misia

6. Jesienne aktywności

7. Akcja Rodzice czytają

8. Wizyta policjantów

GALERIA ZDJĘĆ z Żabkowych zabaw i aktywności zapraszamy do oglądania :)


 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.