^Do góry
Get Adobe Flash player

Artykuły

Żabki

4 latki I budynek , grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Budnik  oraz pani Anna

Grupa jest czynna w godzinach:  7.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

CZERWIEC

Życzliwość wokół nas
„Zabawy z balonami i gazetami” – zabawy ruchowe. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncentracji uwagi. * ,,Wiercipiętek i Dzień Dziecka” – Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka. Dzielenie się własnymi wrażeniami i pragnieniami. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. *„Wesołe zabawy” – wspólne zabawy taneczne, pląsy, zabawy muzyczno- ruchowe. Budowanie radosnego, świątecznego nastroju, sprawienie dzieciom radości. Utrwalanie poznanych w ciągu roku zabaw ze śpiewem. * ,,Czarodziejskie słowa”- wdrażanie do kulturalnego     zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy *Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków i bum bum rurek. Nabywanie umiejętności ćwiczenia w parze, ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. * ,,Co kto lubi?” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Zrozumienie, że każdy ma prawo do własnych ulubionych potraw, zabaw i rzeczy. Budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie.* ,,W przedszkolu” – uważne słuchanie utworu. Rozumienie potrzeby odkładania zabawek na ich stałe miejsca. Wdrażanie do dbania o porządek w sali. Doskonalenie spostrzegawczości i sprawności manualnej. Różnicowanie pojęć: mały – duży, większy- mniejszy. Przeliczanie w zakresie pięciu. *„Jak się teraz zachowasz i co powiesz?” – zabawy inscenizowane, wymyślanie i przedstawianie scenek z życia codziennego, w których należy używać słów grzecznościowych. Wyrabianie odwagi, śmiałości i uprzejmości w kontaktach z otoczeniem.
Zwierzęta afrykańskie
*„W ZOO i na sawannie” – poszerzanie wiedzy o świecie poprzez poznanie wybranych zwierząt egzotycznych, kształtowanie pojęć: zoo, sawanna, wskazanie na mapie położenia i wyglądu kontynentu Afryki. „ Jakie zwierzęta?” – wyróżnianie sylab i łączenie postaci zwierząt z ich cieniami - ćwiczenie słuchu fonematycznego i rozwijanie spostrzegawczości.* „Co słychać w Afryce?” – zapoznanie z muzyka afrykańską, zabawy słuchowe oraz improwizacje wokalne i melodyczne ; rozwijanie wyobraźni muzycznej, rozwijanie poczucia słuchu i zachęcanie do tworzenia muzyki, naśladowanie odgłosów zwierząt. *„Zaproszenie na olimpiadę”- koncert muzyczny z udziałem ksylofonu- poznanie brzmienia i wyglądu instrumentu, kształtowanie wrażliwości słuchowej.*„  Jakie to zwierzę?” – zagadki wizualne – ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości. „Papuga”– wykonanie pracy techniką kolażu - wzbogacanie doświadczeń plastycznych; poznanie wybranych zwierząt egzotycznych (sposób poruszania się, i odżywiania, wydawane dźwięki).* Zwierzęta afrykańskie” – zabawa dydaktyczna - nabywanie umiejętności tworzenia zbioru* Rozwijanie umiejętności rzutu, chwytu, celowania, ćwiczenia w parach oraz ogólnej sprawności ruchowej.
Lato i wakacje tuż, tuż…
* ,,Przyjście lata” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy  połączone z zabawą dydaktyczną „Jak bawię się latem?” . Zapoznanie z postacią i twórczością J. Brzechwy. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu. Ilustrowanie ruchem ulubionych letnich zabaw. Rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu. *,,Jedziemy na wakacje” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez wyklaskiwanie pierwszej miary taktu w rytmie czteromiarowym.* *Przedstawienie teatralne pt. ,, techno ludek”- rozbudzanie zainteresowań teatralnych, wdrażanie do kulturalnego odbioru sztuki, rozwijanie wyobraźni.* „Nad morzem” – budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Poznanie sposobów  spędzania czasu nad morzem. Omówienie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania. Wskazanie różnic na obrazku. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.* *„Na morzu i w morzu…” – praca plastyczna z wykorzystaniem worków na śmieci. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów: trójkąta, koła. Odwzorowywanie układu elementów. Rozwijanie sprawności manualnej – kreślenia koła, linii prostych oraz falistych. Rozumienie określeń: nad, pod. Rozwijanie     kreatywności i sprawności motoryki małej .*„Zabawy z wodą” –  odmierzanie i porównywanie poziomu płynu w naczyniu. Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej, za mało, trzeba odlać, za dużo, trzeba dolać.* ,,Na hali”- wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: hale, Giewont, szarotka, kozica. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Przeliczanie owiec w dostępnym zakresie, wdrażanie do rozumienia pojęć: na, pod, obok, za.* „Nad jeziorem” –  poznanie sposobów spędzania czasu nad jeziorem. Omówienie bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego. Wyodrębnianie pierwszego, drugiego i trzeciego planu obrazka. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.* ,,Przyszły wakacje” – Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi regionów Polski. Określanie, co jest potrzebne na wakacjach: w górach, nad morzem, nad jeziorem i w czasie wyprawy w celu zwiedzania zabytków.* *,,Wakacyjne rady” – omówienie zasad  bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce. Grupowanie obrazków przedstawiających przedmioty potrzebne nad  morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie. Uzasadnianie swojego wyboru.


Z ŻYCIA ŻABEK 2018/2019

1. Patriotyczny listopad

2. Poznajemy wielkich Polaków

3. Konkurs recytatorski

4. Dzień Misia

5. Choinka na Placu Baśniowym

6. Poznajemy Ukrainę

7. Szycie - moje hobby

8. Spotkanie z Mikołajem

9. Święta

10. Bal

11. Zaczytani

12. W ogrodzie

13. Walentynki

14. Biblioteka

15. Marcowe akwtywności

16. Atrakcje 


Z ŻYCIA ŻABEK 2017/2018

1. Aktywne Żabki w październiku

2. Angielski

3. Policja i festiwal piosenki

4. Konkurs recytatorski "Mały Mówca"

5. Dzień Misia

6. Jesienne aktywności

7. Akcja Rodzice czytają

8. Wizyta policjantów

GALERIA ZDJĘĆ z Żabkowych zabaw i aktywności zapraszamy do oglądania :)


 

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.