^Do góry
Get Adobe Flash player

Artykuły

Oferta

Głównym celem działania naszej placówki jest dążenie do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. Pragniemy, aby czas jaki Państwa pociechy spędzają w naszym przedszkolu był uzupełnieniem procesu wychowania, który Państwo realizujecie w swoich rodzinach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

DZIECIOM ZAPEWNIAMY

 •  fachową opiekę pedagogiczną w godzinach 7.00 - 17.30
 •  odpowiednio wykształcone i stale doskonalące swoje umiejętności nauczycielki.
 •  smaczne i zdrowe posiłki
 •  atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne
 •  zajęcia terapeutyczne dla dzieci wymagających dodatkowej stymulacji rozwoju
 •  przesiewowe badanie logopedyczne i terapię dla zakwalifikowanych dzieci
 •  naukę religii (6 latki)
 •  koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne
 •  wycieczki po Warszawie i okolicach
 •  zajęcia w pracowni ceramicznej Angoba

RODZICOM PROPONUJEMY

 • aktywny wpływ na życie przedszkola poprzez udział w Radzie Rodziców
 • współpracę z psychologiem i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 9
 • aktywne formy współpracy: zajęcia otwarte, uroczystości okolicznościowe, festyny, warsztaty
 • współpracę ze szkołami podstawowymi zapewniającą ujednolicenie oddziaływań wychowawczo - edykacyjnych

Nowości edukacyjne ostatnich lat

 • Realizacja projektu edukacyjnego "Angielski na co dzień" dla dzieci 4 letnich - stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie nowego słownictwa poprzez słuchanie, powtarzanie, aktywny udział w zabawach. (rok szkolny 2011/12)
 • Projekt edukacyjny "Inclusive teaching" współfinansowany ze środków UE - dodatkowa oferta edukacji wspomagającej dla dzieci min. dogoterapia, muzykoterapia i terapia Tomatisa.
 • Warsztaty dla rodziców "Mamo, tato pobaw się ze mną" - cykl spotkań związanych z profilaktyką logopedyczną

                                    

 • Kółka zainteresowań rozwijające uzdolnienia artystyczne i zainteresowania dzieci (taneczne "Roztańczone przedszkolaki" oraz plastyczne)

                                    

W naszym przedszkolu systematycznie realizujemy wybrane programy edukacyjne i profilaktyczne dbając o wszechstronny rozwój dzieci. Oto wybrane z nich:

 • "Cukierek", "Magiczne kryształy" - programy wczesnej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata opracowane przez Zespół Pedagogów "DEZYDERIA".
 • "Przyjaciele Zippiego" - program wspierający prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci, wspierający nabywanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych.

Nasze nauczycielki opracowują i realizują programy własne oraz projekty edukacyjne, które wzbogacają pracę dydaktyczno - wychowawczą. Ostatnio realizowane były między innymi:

 •  "Lubię siebie, szanuję ciebie" - wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
 •  "Myślę, mówię, jestem" - profilaktyka rozwoju mowy.
 •  "Program poszerzonej edukacji plastycznej" - rozwijanie możliwości twórczych.
 • "Program promocji zdrowia" - nabywanie umiejętności prozdrowotnych.
 •  "Mali odkrywcy literatury" - integracja i aktywizacja rodziców w życiu przedszkola.

 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.