^Do góry
Get Adobe Flash player

Artykuły

Motylki

3 latki  I budynek grupa na dole

W grupie pracują nauczycielki:  Anna Woźniak i Agnieszka Wojtczak, pomoc nauczyciela pani Katarzyna Wicha oraz pani Mariola.

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 - 17.00


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze redagują nauczycielki

MAJ

I. Dookoła wiosna
- uważne słuchanie tekstów literackich i udzielanie odpowiedzi dotyczących treści;
- obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym- rozpoznawanie i nazywanie kwiatów, drzew, owadów;
- doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
- rozumienie pojęć: większy- mniejszy, więcej- mniej, na górze- na dole;
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
II. Z wizytą na wsi
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych w gospodarstwie;
- rozwiązywanie zagadek, łączenie opisu słownego z obrazkiem;
- rozpoznawanie głosów zwierząt żyjących na wsi;
- budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie;
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: za, przed, nad, w.
III. Wiosenne prace w ogrodzie
- zapoznanie z pracą ogrodnika;
- rozpoznawanie i nazywanie narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy w ogrodzie;
- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych;
- poznanie budowy kwiatu, operowanie określeniami: łodyga, liść, kwiat, płatek;
- układanie historyjki obrazkowej według chronologii wydarzeń.


 

Z życia Motylków 2018/2019 

1. Minął wrzesień

2. W sali i w ogrodzie

3. Jesienne aktywności

4. Litopad w wydarzenia obfity

5. W grudniu

6. W styczniu

7. W lutym


 


 

 

BIP

  100x60 godlo polski    
 

Biuletyn Informacji

Publicznej

 

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

 

Wydział Oświaty

Dzielnicy

Ochota

 

Urząd Miasta Warszawy

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 100 Rights Reserved.